Please leave this field empty.

Ditt namn (obligatoriskt)

Din e-post (obligatoriskt)

Ditt meddelande

Kontakta oss

  Uniflex

  • uniflex-bemanning1

  Vi har varit kunder hos MediaAnalys sedan 2007 och vi har alltid fått ett mycket proffsigt och kunnigt bemötande. MediaAnalys har visat en stor förståelse för vår verksamhet och utifrån detta genomfört fungerande marknadsstrategier för vår Internetmarknadsföring. Idag har vi en synlighet som är marknadsledande, och jag är verkligen nöjd över resultaten och ser fram emot ett långt samarbete, säger Jan Bengtsson, VD Uniflex.

  Bakgrund och målsättning

  Uniflex blev kunder hos MediaAnalys 2007 med målsättningen att öka den organiska trafiken från sökmotorerna i Sverige. De gav MediaAnalys uppdraget att utforma en strategi för att etablera och förbättra Unliflex placeringar på viktiga nyckelbegrepp på sökmotorerna. Ytterligare en målsättning var att med den förbättrade organiska synligheten ville de ta sig förbi direkta konkurrenter och därmed ta marknadsandelar.

  Arbetet påbörjas

  Först av allt genomfördes en djupgående sökordsanalys för att erhålla en förståelse om rådande söktrender inom bemanningsbranschen. Därefter gjordes en prioritering av sökorden utifrån Uniflex affärsportfölj och rådande sökvolymer. För att säkerställa sökordsanalysen genomfördes även en konkurrentanalys inom både organisk och sponsrade sökbegrepp.

  Utifrån sökordsanalysen genomfördes grundläggande on-page-optimering med förändringar inom title, metadata och descriptiontexter. För att säkerställa synlighet på sökbegrepp genomfördes ombearbetning av innehållstexter, rubrikstrukturer och kompletterades bilder med alt-texter.

  Utöver detta utvecklades och implementerades en fysisk sitemap. För att säkerställa indexering implementerades även en riktad XML-sitemap mot Google.

  Resultat

  Idag har Uniflex framskjutna positioner på en marknad som är mycket konkurrensutsatt och de fortsätter att arbeta för att hela tiden förbättra sina positioner. Vid en jämförelse med 20080101-20081231 och 2011101-20111231 kan man se följande resultat.

  • 132,73% trafikökning från Google.
  • 1:a placering på sökbegreppen ”bemanningsföretag”, ”bemanning” och ”rekrytering” på Google. Tidigare placeringar på sökbegreppen var sämre än sidan 5.
  • 113,97 % trafikökning sökbegreppet ”bemanningsföretag”
  • 2630,56 % trafikökning på sökbegreppet ”rekrytering”